Bayanihan 60s

Bayanihan 60s

Bayanihan 60s

 

Formalismo

Sa simula ng maikling pelikulang ito, makikita natin ang iba’t ibang klase ng tao na abala sa kanilang mga gawain. Ititigil rin nila ito sa paglipas ng ilang sandal sapagkat makikita nila ang grupo ng mga taong nagtutulong sa pagbubuhat ng tila patong-patong na sirang bahay. Magdedesisyon ang karamihan na sumali at tumulong sa pagbubuhat at makikita sa huli na itatapon nila ito sa isang bangin.
Ang maikiling pelikulang ito ay tumatalakay sa pagpuksa ng kaharipan. Dito sa pelikulang ito, makikita natin na ginamit ang konsepto ng bayanihan upang laban ang kahirapan. Ang mga sira-sirang bahay ay sumisimbulo sa kahirapan na binuhat ng isang nagtulong-tulong na komunidad upang ihagis o itapon sa isang bangin. Ang pagtapon ng mga barong-barong na ito ay sumisimbulo sa pagwasak sa kahirapan. Marahil isang adhikain ng gumawa ng maikling pelikulang ito ang pagkakaroon ng maayos na tahanan para sa bawat Pilipino.

Marxismo

Hindi masyadong naipakita kung sino ang nakalalamang at kung sino ang nadedehado sa maikling pelikulang ito. Gayunpaman, mahihinuha natin na halos lahat ng tauhan dito ay nasa ibaba ng tatsulok. Sila yung mga manggagawa na subsob sa trabaho upang mabuhay ang kanilang mga pamilya. Katulad na lamang ng mga magsasaka na nagpapakin sa karamihan ng mga Pilipino ngunit makikita natin ang kalagayan nila sa pelikulang ito. Kahit na babad na babad sila sa arawan ay masasabi nating hindi komportable ang kanilang pamumuhay.
Kung titignan natin ito sa Marxismong pananaw, masasabi nating nabasag ng pelikulang ito ang tatsulok ng mga estado sa buhay. Makikita natin na sa pagsasama ng mga nadedehado, may kakayahan silang baguhin ang kalagayan ng mga mamamayan sa panahong ito. Sa pamamagitan ng bayanihan, nagawang nilang puksain ang kahirapan.
Sa huli, masasabi nating ang adhikain ng maikling pelikulang ito ay ang pagkakapantay pantay ng bawat tao. Gusto nitong basagin ang konsepto ng pagkakaroon ng nadedehado at nakalalamang. Kaya nga lang, magagawa lamang ito kung magtutulungan o magbabayanihan ang mga tao upang makamit ang minimithing pagkakapantay pantay.

Sinuri ni Arvin Pajarillo,E2012
Advertisements